ค่าเช่า ชุดทักซิโด้ black tie

 Dress code : tuxedo black tie

 ถ้าหากเราได้รับบัตรเชิญไปงานเลี้ยง และ ในการด์ระบุการแต่งกายให้สวมใส่ชุด tuxedo black tie เรามาลองดูกันว่าจะต้องหาชุด blacktie ที่ว่ากันยังไงชุดทักซิโด้นับเป็นหนึ่งในประเภทของชุดสูท 

 ที่เป็นที่สุดของการสวมใส่สูทโดยลักษณะโดยรวมอาจจะดูคล้าคลึงกับชุดสูทแบบมาตรฐานที่เราเห็นกันปกติ แต่ในทางประฏิบัติแล้ว ชุดในลักษณะนี้มีความเป็นทางการ และ สอดแทรกความหรูหรา

 และคลาสิคได้อย่างพอดีและลงตัว โดยเนื้อผ้าและปกจะเป็นตัวบ่งบอกลักษณะของตัวชุดสูททักซิโด้ จะมีลักษณะพิเศษตรงที่เนื้อผ้าตรงปกเสื้อสูทจะแตกต่างจากตัวเนื้อผ้า โดยส่วนใหญ่จะใช้ผ้าซาตินสีดำมัน
 มาทำเป็นปก โดยส่วนใหญ่จะมีแบบปกชุดทักซิโด้ 3 แบบ 

                       

            shaw lapel                       peak lapel                     notch lapel

  แต่ในการเลือกใช้งานจะนิยมใช้ปกทักซิโด้เพียง 2 แบบ เท่านััน คือแบบปกกล้วยหอม ( Shawl Lapel )

  และปกแหลม ( peak lapel ) ส่วนปกแบบมาตรฐาน ( Notch lapel ) เป็นปกที่มีความสุภาพและเป็นทางการน้อยกว่า เพราะเป็นปกที่เหมาะสำหรับสูทของนักธุรกิจที่ใช้ในการติดต่อทางธุรกิจ ไม่ใช่

  ทักซิโด้สำหรับออกงาน ที่มีความเป็นทางการเต็มรูปแบบมากกว่า ดังนั้นถ้างานที่จะไปร่วมงาน ไม่ได้มีการระบุ dress code เป็น blacktieแล้ว เราก็ไม่ควรที่จะต้องเลือกชุดทักซิโด้ เป็นตัวเลือกสำหรับ

  ออกงาน เพราะถึงแม้ว่าสูททักซิโด้ดูจะ hight กว่าสูททั่วไป แต่กลับกลายเป็นว่ามีวาระและความหลากหลายในการใช้งานได้น้อยกว่า ไม่อย่างนั้นการใช้ tuxedo ไปร่วมงานธรรมดาที่คนอื่นๆ ใส่เพียงสูท

  กันจึงอาจจะดูผิดที่ผิดทาง และดู overdressed ไปได้